/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Er moet een lerarenopleiding kalligrafie komen.

Mijn naam is Peter van der Sluijs en ik geef al diverse jaren les op de volksuniversiteit. Daarvoor heb ik aan diverse wijkcentra les gegeven.
Ik heb mijn opleiding genoten bij de Stichting Schriftontwikkeling en ben de eerste gediplomeerde kalligrafiedocent van Nederland.
Daarnaast doe ik aan perkament maken ik heb deze opleiding genoten bij Henk de Groot
Ook heb ik nog diverse talenten, die met de oudheid te maken hebben. Kalligrafie is ook een oud ambacht een stukje experimentele archeologie. Letters zijn immers duizenden jaren oud.
Daarnaast heb ik diverse opleidingen gevolgd in kalligrafie zoals het basisdiploma schrijfonderwijs meesterknecht perkamentsmaken bij Henk de Groot. Vervolgens een cursus tekenen portret en model bij Rinus Manschot.

Ik leerde tolspinnen in Peru en opleidingen bij een spinster. Tolspinnen is ook een oud ambacht waar ik les in geef.
In slingeren geef ik af en toe demonstraties.
Ik vind dat lessen kalligrafie weer een plaats moeten gaan innemen in het tekenonderwijs
De letter is immers gebaseerd op vormgeving en kennis. Dit is ook belangrijk in het tekenonderwijs er zou eigenlijk een lerarenopleiding kalligrafie moeten komen.
Het schrijfonderwijs moet eigenlijk twee peilers hebben gericht op de PABO en het tekenonderwijs.

Een kalligraaf moet ook wel kunnen tekenen. Kalligrafie kan ook een rol spelen in de experimentele archeologie.
Oude gebruiken mogen niet verloren gaan. Volkeren en culturen moeten hun ambachten behouden koesteren en bewaken.